Бурятска янародная песня «Хадаараа харгымнай холол бэшэ»

132

Дуэт Эржена Митыпова , Зоригма Жалсанова

Предыдущая статьяЕохор «Хаяа шэлын оройгоор»
Следующая статьяПопурри «Еохор»